Đề xuất có quy định riêng về chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ với nhà giáo

Đề xuất có quy định riêng về chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ với nhà giáo

(LĐ&PL) Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất luật hóa nhiều chính sách, trong đó quy định tiền lương của nhà giáo thực hiện theo quy định của Nhà nước và do Chính phủ quy định nhưng đảm bảo nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động