Doanh nghiệp cần “truyền lửa” cho người lao động dù họ có làm việc ở đâu

Doanh nghiệp cần “truyền lửa” cho người lao động dù họ có làm việc ở đâu

(LĐ&PL) Tính tự chủ, tôn trọng, kết nối và hợp lý là chìa khóa để “truyền lửa” cho người lao động dù họ có làm việc ở đâu.
Xem thêm
Phiên bản di động