Quy định mới về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã

Quy định mới về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã

Cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trong đó có nêu mức phụ cấp cụ thể với từng đối tượng.
Quy định về phụ cấp kiêm nhiệm chức danh của công chức cấp xã

Quy định về phụ cấp kiêm nhiệm chức danh của công chức cấp xã

Cán bộ, công chức xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 1 người trong số lượng quy định thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm của chức danh kiêm nhiệm.
Công chức cấp xã được xác định thời điểm nghỉ hưu thế nào?

Công chức cấp xã được xác định thời điểm nghỉ hưu thế nào?

Bạn đọc hỏi: Tôi là công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã, tháng 12.2022 tôi sẽ nghỉ hưu. Vậy cách xác định thời điểm nghỉ hưu đối với công chức như tôi thế nào?
Xếp lương cán bộ, công chức cấp xã khi có bằng cấp như thế nào?

Xếp lương cán bộ, công chức cấp xã khi có bằng cấp như thế nào?

Khoản 2 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP (được hướng dẫn bởi Điều 10 Thông tư 13/2019/TT-BNV) quy định xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã.
Xem thêm
Phiên bản di động