Khẩn trương thanh tra, kiểm tra việc xử lý chất thải y tế

Khẩn trương thanh tra, kiểm tra việc xử lý chất thải y tế

Bộ Y tế đẩy mạnh thực hiện đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc xử lý chất thải tại các cơ sở y tế.
Xem thêm
Phiên bản di động