Có cách giải quyết chênh lệch lương hưu trước và sau cải cách tiền lương

Có cách giải quyết chênh lệch lương hưu trước và sau cải cách tiền lương

Vấn đề chênh lệch lương hưu trước và sau khi cải cách tiền lương không khó giải quyết. Đây là vấn đề chuyên môn, Chính phủ đã từng xử lý bằng Nghị định 42/2023/NĐ-CP liên quan đến các đối tượng nghỉ hưu trước và sau năm 2023.
Cải cách tiền lương mới từ 1/7 bảo đảm công bằng, không tăng giá vào thời điểm tăng lương

Cải cách tiền lương mới từ 1/7 bảo đảm công bằng, không tăng giá vào thời điểm tăng lương

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chuẩn bị kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền để thực hiện cải cách tiền lương mới từ 1/7/2024, bảo đảm công bằng, tổng thể, thống nhất. Quán triệt tăng cường quản lý giá cả, thị trường, Thủ tướng nhấn mạnh không tăng giá đột ngột, không tăng giá nhiều mặt hàng trong cùng một thời điểm, không tăng giá vào thời điểm tăng lương.
Năm 2023, cả nước tinh giản 7.151 biên chế

Năm 2023, cả nước tinh giản 7.151 biên chế

(LĐ&PL) Theo Bộ Nội vụ, từ ngày 1/1/2023 đến ngày 15/12/2023, tổng số đối tượng tinh giản biên chế là 7.151 người (trong đó: Trung ương 146 người; địa phương 7.005 người).
Kiến nghị sớm triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương

Kiến nghị sớm triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương

(LĐ&PL) Đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước sớm triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW.
Chiều nay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời chất vấn về cải cách chính sách tiền lương

Chiều nay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời chất vấn về cải cách chính sách tiền lương

(LĐ&PL) Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, chiều 4/11, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nội vụ.
Xem thêm
Phiên bản di động