Gia Lâm: 100% cán bộ chủ chốt Công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ

Gia Lâm: 100% cán bộ chủ chốt Công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ

(LĐ&PL) Nhiệm kỳ 2023 - 2028, LĐLĐ huyện Gia Lâm sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn.
Lao động làm nghề nguy hiểm, độc hại được bồi dưỡng bằng hiện vật

Lao động làm nghề nguy hiểm, độc hại được bồi dưỡng bằng hiện vật

(LĐ&PL) Người lao động làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng bồi dưỡng bằng hiện vật, mức cao nhất là 32.000 đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động