Không để còn người bệnh phải đi mua thuốc, vật tư y tế ngoài viện

Không để còn người bệnh phải đi mua thuốc, vật tư y tế ngoài viện

Bộ Y tế yêu cầu không để còn tình trạng người bệnh, người nhà người bệnh phải đi mua thuốc, vật tư y tế ngoài bệnh viện.
Xem thêm
Phiên bản di động