Lương hưu sẽ tăng thêm kể từ ngày 1/7/2023

Lương hưu sẽ tăng thêm kể từ ngày 1/7/2023

(LĐ&PL) Từ ngày 1/7/2023, khi lương cơ sở tăng thì mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của nhóm lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ tăng từ 1.490.000 đồng lên thành 1.800.000 đồng.
Nhiều khoản tiền, trợ cấp của người lao động sẽ tăng thêm từ 1/7/2023

Nhiều khoản tiền, trợ cấp của người lao động sẽ tăng thêm từ 1/7/2023

Từ 1/7/2023, khi lương cơ sở tăng thì nhiều khoản tiền, trợ cấp dành cho người lao động sẽ được điều chỉnh tăng thêm.
Xem thêm
Phiên bản di động