Những chính sách có hiệu lực từ tháng 10/2022

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 10/2022

(LĐ&PL) Miễn phí cấp tài khoản định danh điện tử, đăng thông tin xấu độc trên môi trường mạng bị buộc xóa bỏ là những chính sách có hiệu lực từ tháng 10/2022.
Miễn phí cấp và chi phí sử sử dụng tài khoản định danh điện tử

Miễn phí cấp và chi phí sử sử dụng tài khoản định danh điện tử

Chủ thể danh tính điện tử là cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam không phải thanh toán chi phí đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử
Xem thêm
Phiên bản di động