Trái phiếu mua lại trước hạn gấp 1,65 lần so với cùng kỳ

Trái phiếu mua lại trước hạn gấp 1,65 lần so với cùng kỳ

(LĐ&PL) Khối lượng mua lại trước hạn là 130,4 nghìn tỷ đồng - gấp 1,65 lần so với cùng kỳ năm 2022.
Xem thêm
Phiên bản di động