Sản xuất công nghiệp tháng 4/2024 tiếp tục xu hướng tăng trưởng

Sản xuất công nghiệp tháng 4/2024 tiếp tục xu hướng tăng trưởng

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong tháng 4 ước tính tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 6,0% so với cùng kỳ năm trước.
9 tháng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp đạt 9,63%

9 tháng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp đạt 9,63%

(LĐ&PL) Giá trị tăng thêm toàn ngành Công nghiệp 9 tháng năm 2022 ước tính tăng 9,63% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,69%.
Xem thêm
Phiên bản di động