Quản lý giá cả, thị trường đảm bảo cân đối lợi ích của người tiêu dùng

Quản lý giá cả, thị trường đảm bảo cân đối lợi ích của người tiêu dùng

(LĐ&PL) Công tác quản lý, điều hành giá trong 7 tháng đầu năm bám sát theo đúng kịch bản điều hành giá đã đề ra, đảm bảo cân đối lợi ích của người tiêu dùng.
Quản lý chặt chẽ giá cả, thị trường những tháng cuối năm

Quản lý chặt chẽ giá cả, thị trường những tháng cuối năm

Quản lý chặt chẽ giá cả, thị trường; đẩy mạng cơ cấu lại nền kinh tế; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19…
Xem thêm
Phiên bản di động