Quy định mới về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã

Quy định mới về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã

Cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trong đó có nêu mức phụ cấp cụ thể với từng đối tượng.
8 đối tượng cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng tiền phụ cấp khu vực

8 đối tượng cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng tiền phụ cấp khu vực

Sẽ có 8 đối tượng cán bộ, công chức, viên chức được tăng tiền phụ cấp khu vực kể từ ngày 1/7/2023 khi lương cơ sở được tăng lên mức 1.800.000 đồng/tháng.
Tăng phụ cấp ưu đãi với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở

Tăng phụ cấp ưu đãi với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở

Mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng; làm chuyên môn y tế tại trạm y tế xã, phường, thị trấn...
Các mức hưởng phụ cấp ưu đãi nghề với công chức, viên chức y tế công lập

Các mức hưởng phụ cấp ưu đãi nghề với công chức, viên chức y tế công lập

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP, có 5 mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức công tác y tế tại cơ sở y tế công lập.
Các loại phụ cấp theo lương của người lao động

Các loại phụ cấp theo lương của người lao động

Phụ cấp lương là khoản tiền dùng để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc... của người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động