Hà Nội tăng cường phổ biến pháp luật cho người lao động

Hà Nội tăng cường phổ biến pháp luật cho người lao động

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn.
Hà Nội: Phấn đấu hàng năm có 100% học sinh, sinh viên được phổ biến chính sách, pháp luật

Hà Nội: Phấn đấu hàng năm có 100% học sinh, sinh viên được phổ biến chính sách, pháp luật

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định, chính sách thiết thực liên quan đến thanh, thiếu niên như pháp luật về lao động, việc làm, dân sự, hình sự.
Công an quận Đống Đa phổ biến pháp luật cho hơn 2.000 học sinh

Công an quận Đống Đa phổ biến pháp luật cho hơn 2.000 học sinh

(LĐ&PL) Công an quận Đống Đa đã tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hơn 2.000 học sinh và trên 100 cán bộ giáo viên.
Xem thêm
Phiên bản di động