Đề nghị không quy định chấm dứt quyền sở hữu khi phá dỡ chung cư

Đề nghị không quy định chấm dứt quyền sở hữu khi phá dỡ chung cư

Chuyên gia kiến nghị bỏ các quy định về chấm dứt quyền sở hữu nhà chung cư khi phá dỡ chung cư và xử lý nhà chung cư khi chấm dứt quyền sở hữu.
Xem thêm
Phiên bản di động