Cục Đăng kiểm: Tỷ lệ xe ôtô trượt kiểm định lần đầu lên tới 40%

Cục Đăng kiểm: Tỷ lệ xe ôtô trượt kiểm định lần đầu lên tới 40%

Chủ phương tiện cần nâng cao ý thức trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa xe để duy trì tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện trước khi đi kiểm định.
Xem thêm
Phiên bản di động