Chăm lo, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động

Chăm lo, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động

Trong “Tháng Công nhân” năm 2022, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia.
Xem thêm
Phiên bản di động