Thời điểm nào chỉ cần đóng 15 năm BHXH đã được hưởng lương hưu?

Thời điểm nào chỉ cần đóng 15 năm BHXH đã được hưởng lương hưu?

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có đề cập đến việc sửa đổi số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần từ 20 năm xuống 15 năm và hướng tới còn 10 năm
Mức lương hưu sẽ thay đổi thế nào nếu lương cơ sở tăng?

Mức lương hưu sẽ thay đổi thế nào nếu lương cơ sở tăng?

Với đề xuất tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 1.7.2023, nhiều bạn đọc quan tâm mức lương hưu sẽ thay đổi ra sao?
Xem thêm
Phiên bản di động