Không để còn người bệnh phải đi mua thuốc, vật tư y tế ngoài viện

Không để còn người bệnh phải đi mua thuốc, vật tư y tế ngoài viện

Bộ Y tế yêu cầu không để còn tình trạng người bệnh, người nhà người bệnh phải đi mua thuốc, vật tư y tế ngoài bệnh viện.
Không để còn người bệnh phải đi mua thuốc, vật tư y tế ngoài viện

Không để còn người bệnh phải đi mua thuốc, vật tư y tế ngoài viện

Bộ Y tế yêu cầu không để còn tình trạng người bệnh, người nhà người bệnh phải đi mua thuốc, vật tư y tế ngoài bệnh viện.
Thiếu thuốc cục bộ nhưng nhiều địa phương chưa mở được gói thầu

Thiếu thuốc cục bộ nhưng nhiều địa phương chưa mở được gói thầu

Việc thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế và những dịch vụ kỹ thuật như máy đặt, máy mượn cung cấp dịch vụ đã ảnh hưởng đến người tham gia Bảo hiểm y tế như thế nào?
Xem thêm
Phiên bản di động