Lương cho lao động đã qua đào tạo nghề: Tiếp tục trả cao hơn mức lương tối thiểu ít nhất 7%

Lương cho lao động đã qua đào tạo nghề: Tiếp tục trả cao hơn mức lương tối thiểu ít nhất 7%

(LĐ&PL) Theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), từ 1/7/2022, chế độ tiền lương trả cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động