Đề xuất điều chỉnh mức giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Đề xuất điều chỉnh mức giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Bộ Giao thông vận tải giao Vụ Tài chính chủ trì cuộc họp, mời Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), Cục Đăng kiểm Việt Nam, trao đổi về đề xuất điều chỉnh giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải.
Đăng ký lịch kiểm định xe cơ giới bằng phần mềm để chống "cò mồi" dịch vụ

Đăng ký lịch kiểm định xe cơ giới bằng phần mềm để chống "cò mồi" dịch vụ

Triển khai việc đăng ký lịch kiểm định xe cơ giới bằng phần mềm, không thực hiện thủ công bằng giấy để tránh trùng lặp và chống "cò mồi" dịch vụ này.
Nghiêm cấm từ chối kiểm định xe không đúng quy định

Nghiêm cấm từ chối kiểm định xe không đúng quy định

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc nâng cao chất lượng công tác kiểm định xe cơ giới.
Xem thêm
Phiên bản di động