Huyện Mỹ Đức: Đảm bảo việc làm cho người lao động

Huyện Mỹ Đức: Đảm bảo việc làm cho người lao động

Huyện Mỹ Đức thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu việc làm cho người lao động; chính sách lao động, Luật Lao động… tới công nhân viên chức lao động huyện.
Xem thêm
Phiên bản di động