Đột phá y học: Tiêm một liều duy nhất điều trị cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS

Đột phá y học: Tiêm một liều duy nhất điều trị cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS

Nhóm nhà nghiên cứu Israel và Mỹ đã phát triển thành công phương pháp mới giúp điều trị cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS bằng cách tiêm một liều duy nhất.
Xem thêm
Phiên bản di động