Cục Đăng kiểm: Tỷ lệ xe ôtô trượt kiểm định lần đầu lên tới 40%

Cục Đăng kiểm: Tỷ lệ xe ôtô trượt kiểm định lần đầu lên tới 40%

Chủ phương tiện cần nâng cao ý thức trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa xe để duy trì tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện trước khi đi kiểm định.
Đề xuất Cục Đăng kiểm chỉ làm công tác quản lý nhà nước

Đề xuất Cục Đăng kiểm chỉ làm công tác quản lý nhà nước

Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất sẽ chỉ làm công tác quản lý nhà nước; còn các đơn vị trực thuộc, sau khi tổ chức, sắp xếp lại, hoàn toàn tự chủ.
Xem thêm
Phiên bản di động