Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Dệt 10/10

Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Dệt 10/10

(LĐ&PL) Được sự chỉ đạo của Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội, mới đây, Công đoàn Công ty cổ phần Dệt 10/10 đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Xem thêm
Phiên bản di động