Nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động ngành Nông nghiệp Thủ đô

Nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động ngành Nông nghiệp Thủ đô

(LĐ&PL) Thời gian qua, các phong trào văn hóa, thể dục thể thao luôn được Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội chú trọng triển khai tới Công đoàn cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động