Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội biểu dương 132 Công nhân giỏi, Sáng kiến sáng tạo năm 2023

Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội biểu dương 132 Công nhân giỏi, Sáng kiến sáng tạo năm 2023

(LĐ&PL) Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội biểu dương khen thưởng 100 Công nhân giỏi và 32 gương Sáng kiến sáng tạo cấp ngành.
Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Dệt 10/10

Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Dệt 10/10

(LĐ&PL) Được sự chỉ đạo của Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội, mới đây, Công đoàn Công ty cổ phần Dệt 10/10 đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội chỉ đạo thành công Hội nghị Công đoàn cơ sở điểm

Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội chỉ đạo thành công Hội nghị Công đoàn cơ sở điểm

(LĐ&PL) Kết thúc Hội nghị điểm, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội đã tổ chức họp rút kinh nghiệm để các đơn vị khác tổ chức tốt hơn Hội nghị Công đoàn cơ sở ở đơn vị mình.
Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội khích lệ hoạt động nữ công tại Công đoàn cơ sở

Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội khích lệ hoạt động nữ công tại Công đoàn cơ sở

(LĐ&PL) Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội vừa tổ chức kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, biểu dương Trưởng Ban Nữ công Công đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2022.
Xem thêm
Phiên bản di động