Có được hưởng cùng lúc chế độ ốm đau và tai nạn lao động?

Có được hưởng cùng lúc chế độ ốm đau và tai nạn lao động?

(LĐ&PL) Trường hợp người lao động đi xe máy trong công trường bị ngã, có được làm thủ tục hưởng chế độ ốm đau dài ngày, sau đó là hưởng chế độ tai nạn lao động không?
Chế độ ốm đau trong thời gian ngừng việc

Chế độ ốm đau trong thời gian ngừng việc

(LĐ&PL) Tôi bị ốm phải nằm viện (vẫn được hưởng lương khi ngừng việc), tôi có nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau. Liệu tôi có được hưởng đồng thời chế độ ốm đau và nhận tiền lương ngừng việc không?
Xem thêm
Phiên bản di động