Cải tạo, chỉnh trang khu dân cư, ô phố trong đô thị: Khó nhưng cấp thiết

Cải tạo, chỉnh trang khu dân cư, ô phố trong đô thị: Khó nhưng cấp thiết

Song song với đầu tư phát triển các khu vực đô thị mới, việc cải tạo đô thị, đặc biệt là cải tạo những khu dân cư cũ, ô phố là nhu cầu tất yếu.
Gỡ vướng mắc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Gỡ vướng mắc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Nhiều ý kiến cho rằng, với những nội dung mới được ban hành sẽ giúp đẩy nhanh quá trình cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động