Hà Nội: Phát huy hiệu quả tuyên truyền của mô hình “Cầu thang pháp luật”

Hà Nội: Phát huy hiệu quả tuyên truyền của mô hình “Cầu thang pháp luật”

(LĐ&PL) Sở Tư pháp Hà Nội vừa tổ chức hội thảo đánh giá hiệu quả mô hình “Cầu thang pháp luật” và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động