Lao động thử việc có được hưởng lương tháng 13 không?

Lao động thử việc có được hưởng lương tháng 13 không?

Lương tháng 13 được hiểu như khoản thưởng Tết mà công ty dành cho người lao động nhằm mục đích hỗ trợ, khuyến khích người lao động làm việc.
Xem thêm
Phiên bản di động