Viên chức có được hưởng biên chế suốt đời không?

Viên chức có được hưởng biên chế suốt đời không?

Bạn đọc Nguyễn Hoàng Lan hỏi: Có phải người đã trở thành viên chức thì được hưởng biên chế suốt đời không?
Những trường hợp viên chức nào được hưởng biên chế suốt đời?

Những trường hợp viên chức nào được hưởng biên chế suốt đời?

Đối với những viên chức mới trúng tuyển từ ngày 1.7.2020 đều phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn.
Xem thêm
Phiên bản di động