Sửa Luật Đấu thầu sẽ tháo gỡ vướng mắc trong mua thuốc, vật tư y tế

Sửa Luật Đấu thầu sẽ tháo gỡ vướng mắc trong mua thuốc, vật tư y tế

Dự thảo Luật Đấu thầu sẽ thảo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đấu thầu, đặc biệt là vướng mắc trong đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế...
Xem thêm
Phiên bản di động