Nhiều đề xuất mới trong quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Nhiều đề xuất mới trong quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

(LĐ&PL) Vị trí xây dựng đơn vị đăng kiểm phải đảm bảo phù hợp với mục đích, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.
Chính phủ sửa đổi quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Chính phủ sửa đổi quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

(LĐ&PL) Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Nghị định có hiệu lực từ ngày 8/6/2023.
Xem thêm
Phiên bản di động