Chú trọng chăm lo sức khỏe người lao động

Chú trọng chăm lo sức khỏe người lao động

Công ty tổ chức thực hiện khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động và phân loại sức khoẻ cho 100% người lao động, giúp người lao động phát hiện sớm và ngăn ngừa bệnh tật, có chế độ nghỉ dưỡng hợp lý
Xem thêm
Phiên bản di động