Bảo đảm điều kiện làm việc an toàn cho người lao động

Bảo đảm điều kiện làm việc an toàn cho người lao động

(LĐ&PL) Thời gian qua, quận Tây Hồ đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, tiến hành kiểm tra các cơ quan, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
Sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn trong các sự kiện, lễ hội tập trung đông người

Sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn trong các sự kiện, lễ hội tập trung đông người

Cả nước chuẩn bị bước vào mùa lễ hội đầu năm mới, ngay từ lúc này, chính quyền địa phương và ban quản lý các điểm di tích cần lên sẵn những kịch bản dự phòng để kịp thời ứng phó trong mọi trường hợp xảy ra.
Xem thêm
Phiên bản di động