8 đối tượng cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng tiền phụ cấp khu vực

8 đối tượng cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng tiền phụ cấp khu vực

Sẽ có 8 đối tượng cán bộ, công chức, viên chức được tăng tiền phụ cấp khu vực kể từ ngày 1/7/2023 khi lương cơ sở được tăng lên mức 1.800.000 đồng/tháng.
Xem thêm
Phiên bản di động