Hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do Covid-19

Hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do Covid-19

Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đến hết ngày 31/12/2022.
Hà Nội: 100% xã, phường, thị trấn đều có từ 1 đến 2 trường mầm non

Hà Nội: 100% xã, phường, thị trấn đều có từ 1 đến 2 trường mầm non

(LĐ&PL) Năm học 2022-2023, Hà Nội có 1.156 trường mầm non với gần 540.000 trẻ được huy động ra lớp; bảo đảm 100% xã, phường, thị trấn có ít nhất 1-2 trường mầm non.
Xem thêm
Phiên bản di động