Phải công khai trước khi tuyển sinh

Phải công khai trước khi tuyển sinh

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non phải được công khai đối với sinh viên trước khi tuyển sinh và khi bắt đầu khóa học.
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ đối với các cơ sở đào tạo

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ đối với các cơ sở đào tạo

(LĐ&PL) Việc thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2022-2023 đối với các học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm học.
9 nhiệm vụ trọng tâm đối với giáo dục đại học năm học 2022-2023

9 nhiệm vụ trọng tâm đối với giáo dục đại học năm học 2022-2023

Nhiệm vụ chung mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra đối với giáo dục đại học trong năm học 2022-2023 là thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo.
Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học 2 lần

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học 2 lần

(LĐ&PL) Thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến vẫn phải tiếp tục thực hiện nhập học tại cơ sở đào tạo theo kế hoạch, thời gian và quy định của cơ sở đào tạo.
Xem thêm
Phiên bản di động