Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Nâng cao vị thế để chăm lo tốt hơn cho người lao động

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Nâng cao vị thế để chăm lo tốt hơn cho người lao động

(LĐ&PL) Những năm qua, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức và tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, về người lao động...
Xem thêm
Phiên bản di động