e magazine
INFOGRAPHIC: 8 nhóm đối tượng bắt buộc phải sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng

08:33 | 28/04/2023

(LĐ&PL) Có 8 nhóm đối tượng bắt buộc phải sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng theo công văn đề nghị tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội.